دانشگاه علامه میزبان ملیت‌های گوناگون به صورت فیزیکی و مجازی
2016-05-05
دانشگاه علامه میزبان ملیت‌های گوناگون به صورت فیزیکی و مجازی

در نشست کمیته اجرایی قراردادهای بالادستی نفت‌و‌گاز عنوان شد؛

دانشگاه علامه میزبان ملیت‌های گوناگون به صورت فیزیکی و مجازی

نشست کمیته اجرایی همایش بهینه سازی قرار داد های بالادستی نفت و گاز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد.

 

به گزارش دبیرخانه همایش به نقل از عطنا، نشست کمیته اجرایی همایش بهینه‌سازی قرار دادهای بالادستی نفت و گاز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد. در این نشست دکتر علومی یزدی به عنوان دبیر کمیته علمی، دکتر حاجیان در سمت دبیر کمیته اجرایی، محمد نجیمی، فائزه معینی، محمد فارسی هر سه به عنوان کمیته اجرایی حضور داشتند.

دکتر علومی یزدی در این نشست گفت: موضوع همایش ما، کنفرانس بین المللی بهینه سازی قرار دادهای بالادستی نفت و گاز است. از آن جایی که ابتکار برگزاری این همایش با دانشکده حقوق بوده است ما درآن به جنبه‌ حقوقی قراردادها تکیه خواهیم کرد و آن را آسیب شناسی و تحلیل و بررسی می‌کنیم.

او افزود: ورود ایران به مجامع بین‌المللی بعد از تحریم های اعمال شده نیازمند بستر حقوقی مناسب برای همکاری شرکت‌های بین‌المللی صاحب نام و صاحب تکنولوژی ا‌ست و این بستر قراردادی، مبنای معادلات و داد و ستدهایی است که با شرکت های مطرح خواهیم داشت. منظور ما از داد و ستد مابه‌ازای اقتصادی یعنی پول در برابر نفت نیست؛ بلکه نفت به عنوان یک سرمایه ملی برای ما تکنولوژی، دانش، صنعت، مدیریت و اقتدار می آورد.

رئیس دنشکده حقوق در پاسخ به سوال خبرنگار عطنا مبنی بر اینکه چه تعداد از اساتید دانشگاه در این همایش حضور دارند و چه مهمانانی از خارج از کشور دعوت شده اند، گفت: در سطح بین المللی این همایش با اساتید به نام حقوق نفت و گاز دنیا صرف نظر از ملیت و تابعیت تماس برقرار کرده و از آن ها دعوت به عمل آمده است. اگر فضای بین المللی سیاسی اجازه دهد این همایش، میزبان ملیت های گوناگون به صورت فیزیکی یا مجازی خواهد بود.

او ادامه داد: بخشی از این همایش به استفاده از تجارب دانشمندان حقوق نفت و گاز اختصاص پیدا خواهد کرد و همچنین تعدادی از همکاران علمی ما در دانشگاه های تهران، مدرس، شهید بهشتی شهید چمران اهواز در کنار اساتید دانشگاه علامه طباطبائی مقالات خود در این بستر را به این همایش ارسال خواهند کرد.

علومی افزود: در کنار همایش روزی به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص داده شده است تا فرصتی فراهم شود که اساتید دعوت شده از خارج کشور در جریان این کارگاه ها به تبادل مستقیم نظریات و تجربیات خود بپردازند.

او در انتها خاطر نشان کرد: این کنفرانس فرصت مناسبی است برای اینکه متخصصین داخلی با استانداردهای بین المللی آشنا بشوند و متخصصین بین المللی با نیاز هایی که ما در داخل داریم آشنا بشوند و امید است که این امر به یک مفاهمه در فضای حقوقی و علمی و دانشگاهی منجر شود.